CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ ONLINE

La contractació de productes en zona-cliente.nexusenergia.com, suposen l'acceptació de les següents condicions generals relatives a la contractació ONLINE:

1. Acceptació i disponibilitat de les Condicions de contractació ONLINE

Mitjançant l'acceptació del present contracte, vostè declara:
a) Que és una persona major d'edat i amb capacitat per contractar.
b) Que ha llegit i accepta les presents condicions de contractació.

Aquestes condicions, regulen la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris de la pàgina web ubicada a la url zona-cliente.nexusenergia.com propietat de NEXUS ENERGÍA, S.A. Els Usuaris accepten les Condicions des de l'instant que utilitzin contractin o adquireixin qualsevol producte. Aquest document pot ser imprès i guardat pels Clients, per la seva banda, NEXUS ENERGÍA, S.A., davant qualsevol modificació de les presents Condicions respectarà sempre les que l'usuari hagi acceptat en el moment de realitzar la compra, de manera que posem a disposició d'aquests la direcció de correu electrònic info@nexusenergia.com, per tal de consultar qualsevol dubte sobre les Condicions o sol·licitar una còpia de les mateixes en cas de pèrdua.

2. Normes aplicables

Les presents Condicions, estan subjectes al que disposa a la Llei 7/1998, del 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, al Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

3. Descripció dels productes

A través de la pàgina web podràs contractar electricitat per a la llar. La contractació comporta l'obligatorietat de registre per part de l'USUARI, que només ha d'emplenar el formulari de contractació i acceptar les condicions particulars del contracte, i l'avís legal i protecció de dades. NEXUS ENERGÍA, S.A., no es fan responsables del mal ús de les contrasenyes que vostè pugui dur a terme com a usuari. És responsabilitat de l'usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que es subministrin per a l'accés com a usuari, impedint l'ús indegut o accés per part de tercers.